Prof. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Research Group Leader, Head of Core Facility

Contact

Email:
Phone: +420 54949 3805, +420 54949 8166
Research group: Glycobiochemistry - Michaela Wimmerová, CF: Biomolecular Interactions and Crystallization Core Facility
Workplace:

29. May 2019

Twinning Projects to Broaden Cooperation with the Europe’s Greatest Scientists

Almost sixty publications, dozens of workshops and internships at partner institutions, in particular, have brought three Twinning (European…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Interdisciplinary approach to study biological systems at the molecular level (LTC17076), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
 • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
 • Czech National Infrastructure for Biological Data (LM2015047), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Glykoklastry kalix[4]aren/C-oligosacharidy pro studium selektivity interakcí s lektiny (GA15-17572S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Multidisciplinární přístup k návrhu léčiv - Inhibice proteinů s návazností na sacharidy (LH13055), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Identification, caractérisation et détermination du rôle des lectines impliquées dans l’adhésion des champignons filamenteux (RF20110600501), Vaincre la Mucoviscidose, 2011 - 2014
 • Příprava lektinů s vysokou specifitou a afinitou (GPP207/11/P185), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Enzymy metabolismu mannosidů v přípravě N-acetyl-mannosaminových struktur (GAP207/10/0321), Grantová agentura ČR, 2010 - 2013
 • Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (SIGA 382), Jihomoravský kraj, 2010 - 2013
 • Structure-functional characterisation of oxidoreductases acting on nitrogenous regulatory compounds in plants (GA522/08/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2008 - 2012
 • Design of Carbohydrates and Glycomimetics as Antibacterial and Antiviral Drugs (ME08008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008 - 2012
 • Lectins from human pathogens – structure, function, engineering (GA303/09/1168), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2009 - 2012
 • Structure-function studies on lectins and adhesins from microbial patogens (GA303/06/0570), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2006 - 2008