Zbyněk Zdráhal

Research Group Leader, Head of Core Facility

Contact

Email:
Phone: +420 54949 8258
Mobile: 777926602
Research group: Proteomics - Zbyněk Zdráhal, CF: Proteomics Core Facility
Workplace:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy, Ministerstvo zemědělství ČR, 2019 - 2023
 • Centrum experimentální biologie rostlin (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
 • European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access, Evropská unie, 2019 - 2022
 • Funkce HDAC1 v T-buněčných lymfomech, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Úloha translačních iniciačních faktorů při skladování a aktivaci transkriptů v samčí zárodečné linii krytosemenných rostlin, Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice, Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Center of novel approaches to bioanalysis and molecular diagnostics (P206/12/G151), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
 • Koevoluce potravní-specializace a složení jedu u pavouků (GA15-14762S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu (GA15-16050S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Signalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození, úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost (GA15-22720S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech (GA13-26693S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza (QI101A094), Ministerstvo zemědělství ČR, 2010 - 2014
 • Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications (QI91A069), Ministerstvo zemědělství ČR, 2009 - 2013
 • Změny genomu a proteomu u leukemických pacientů s reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD) (NS9683), Ministry of Health of the CR, 2009 - 2011
 • Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz? (IAA501630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2011