Cybernetics and Robotics - Pavel Václavek
CEITEC BUT CEITEC BUT
Cybernetics and Robotics - Pavel Václavek

Projects

 • RICAIP - Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (857306), Evropská unie, 2019 - 2026
 • ArchitectECA2030 - Trustable architectures with acceptable residual risk for the electric, connected and automated cars (877539/8A20002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
 • Boosting Sustainable Digital Education for European Universities (BoostEdU) (KA226-80A74399), Ministerstvo financí (DZS-Norské fondy, Erasmus), 2021 - 2023
 • NCK KUI - National Centre of Competence – Cybernetics and Artificial Intelligence (TN01000024), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
 • RICAIP - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085), Evropská unie, 2019 - 2022
 • NewControl - Integrated, Fail-Operational, Cognitive Perception, Planning and Control Systems for Highly Automated Vehicles (826653/8A19006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • BDSAT - nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě (FV40222), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2022
 • AI4DI - Artificial Intelligence for Digitizing Industry (826060/8A19001), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • 1000kmPLUS - Scalable European Powertrain Technology Platform for Cost-Efficient Electric Vehicles to Connect Europe (824262), Evropská unie, 2019 - 2022
 • Distribuovaný optický vláknový senzorický systém pro ochranu perimetru a liniových staveb (V13VS/742), MV ČR, 2019 - 2022
 • Výzkum a vývoj tele-medicínského systému pro včasnou a neinvazivní diagnostiku funkce endotelu s aplikací na pacienty zejména s chronickými onemocněními. (FV30477), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018 - 2021
 • Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů (FV40196), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2021
 • NCK KUI - subproject Complex systems for scheduling, planning, and control (TN01000024/01), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
 • Kooperativní robotické platformy pro automobilové a průmyslové aplikace (FV40247), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2021
 • Identification of Nonlinear Fractional-Order Dynamical Systems (19-23815S), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021
 • MEMS ESO - MEMS sensors with optical scanning (TH03010205), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2021
 • NCK KUI - subproject Robotic operations in hazardous environments and intelligent maintenance (TN01000024/15), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
 • Joint Czech-Norwegian initiative for the development of a modern mathematics education for engineers (EHP-BFNU-OVNKM-3-073-2021), Ministerstvo financí (DZS-Norské fondy, Erasmus), 2021 - 2021
 • Komunikační infrastruktura pro bateriově napájená zařízení (FV40303), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2021
 • NCK KUI - subproject Artificial intelligence, autonomous and cooperative transport systems (TN01000024/10), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
 • 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes - R3 PowerUP (737417), Evropská unie, 2017 - 2021
 • Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics (PLATINUM) (2018-1-NO01-KA203-038887), Evropská unie, 2018 - 2021
 • COSMOS - COherent Support for MObility.E Strategy (830847), Evropská unie, 2018 - 2021
 • Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems (SECREDAS), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2021
 • Pressure Sensors for IoT (FV20693), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2017 - 2020
 • Výzkum a vývoj nových řídicích systému pro nákupní platformy (FV30037), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018 - 2020
 • NCK KUI - subproject Electromobility, selfdriven vehicles and ecological transport systems (TN01000024/11), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2020
 • AUTODRIVE - Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable (737469), Evropská unie, 2017 - 2020
 • I-MECH - Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems (737453/8A17003), Evropská unie, 2017 - 2020
 • SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors (737487/8A17008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
 • Sofistikováná bezdrátová síť s prvky IoT pro ochranu rostlin a management vody (TH02030921), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2017 - 2019
 • Výzkum a vývoj nových řešení pro technologie tváření (FV10578), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2019
 • CIDAM - Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control (TE02000103), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2019
 • CAK3 - Centrum aplikované kybernetiky 3 (TE01020197), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
 • Research and development of preventive sports and rehabilitation devices including diagnostics of cardiovascular system by non-invasive method (FV20402), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2017 - 2019
 • Systém pro monitorování procesů s využitím moderních nástrojů pro jejich optimalizaci (SYMONPRO) (FV10562), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2019
 • ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health (8A16003), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Dynamical Systems Identification on Time-Scales (GA16-08549S), Grantová agentura České republiky, 2016 - 2018
 • Capacitive pressure sensors using both ceramic and metal-ceramic (TH01011212), EPSILON, 2015 - 2018
 • Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production, Evropská unie, 2017 - 2018
 • OSEM-EV - Optimised and Systematic Energy Management in Electric Vehicles (653514), Evropská unie, 2015 - 2018
 • 3CCAR - Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars (8A15001), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2018
 • Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars (662192), H2020 - Industrial leadership - ECSEL Joint Undertaking, 2015 - 2018
 • Automatický dozorce (TA04021653), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2017
 • System for automatic/automated detection/monitoring radiation situation and localisation of hot spots based on a smart multifunctional detection head usable for stationary and mobile platforms incl. unmanned. (TH01020862), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
 • Capacitive pressure sensor exploiting ceramics-metal-ceramics joining (TH01011212), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
 • Senzory tlaku pro kosmický výzkum (TA04011611), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2017
 • A system for automatic / automated detection / radiation monitoring and location of hot zones, based on intelligent multifunctional detector head applicable to stationary and mobile platforms incl. unattended. (TH01020862), EPSILON, 2015 - 2017
 • EMC2— Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments (7H14011), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2017
 • REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu (TA03020907), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2013 - 2016
 • Research, experimental development and the subsequent optimization of software for online data processing algorithms (HS6265710000), , 2016 - 2016
 • Optimised and Systematic Energy Management in Electric Vehicles (653514), H2020 - Societal challenges - Secure, Clean and Efficient Energy, 2015 - 2016
 • ACCUS Adaptive Cooperative Control of Urban (sub) Systems (7H13002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2016
 • IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety (ENIAC – 304603), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Nanoelectronics for electric vehicle intelligent failsafe power train (270693), FP7 - Joint Technology Initiative, 2011 - 2014
 • Analysis and testing of vibrodiagnostics device (HS6245705900), , 2014 - 2014
 • Technology for the development of wireless sensor platform, including prototyping of a bed-sensor (HS62357077), , 2013 - 2014
 • Research and development of senzoric microsystem for telemedicine and monitoring of patients in their natural environment using the methods of personalized medicine (FR-TI4/365), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2014
 • ARTEMIS IOE – Internet of energy for electric mobility (269374), FP7 - Joint Technology Initiative, 2011 - 2014
 • Contactless technology for the Internet of Things (IoT) (FR-TI4/530), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2014
 • Internet of Energy for Electric Mobility (7H11098), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Embedded SW Analysis and development - phase 3 (HS6245701602), , 2014 - 2014
 • Embedded SW Analysis and development - phase 2 (HS6245701601), , 2014 - 2014
 • Embedded SW analysis and development - phase 1 (HS6245701600), , 2014 - 2014
 • Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Process oriented electrical control units for electrical vehicles developed on a multi-system real-time embedded platform (7H10005), FP7 - Joint Technology Initiative, 2010 - 2013
 • POLLUX - Process Oriented Electrical Control Units for Electrical Vehicles Developed on a Multi-System Real-Time Embedded Platform (7H10005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010 - 2013
 • Cabin noise reduction by experimental and numerical design optimization (30814), FP6, 2006 - 2009