RICAIP - Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (857306), Evropská unie, 2019 - 2026
IMOCO4.E - Intelligent Motion Control under Industry 4.E (101007311), Evropská unie, 2021 - 2024
Trusted European SiC Value Chain for a greener Economy (TRANSFORM) (101007237/8A21002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2021 - 2024
AI4CSM - Automotive Intelligence for/at Connected Shared Mobility (101007326/8A21013), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2021 - 2024
Capacity Building in Mathematics and Statistics Learning Support in Norway and the Czech Republic (MSLS Net) (EHP-CZ-ICP-3-009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2021 - 2023
ArchitectECA2030 - Trustable architectures with acceptable residual risk for the electric, connected and automated cars (877539/8A20002), Evropská unie, 2020 - 2023
RICAIP - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085), Evropská unie, 2019 - 2023
Boosting Sustainable Digital Education for European Universities (BoostEdU) (KA226-80A74399), Evropská unie, 2021 - 2023
NCK KUI - National Centre of Competence – Cybernetics and Artificial Intelligence (TN01000024), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
BDSAT - nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě (FV40222), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2022
NewControl - Integrated, Fail-Operational, Cognitive Perception, Planning and Control Systems for Highly Automated Vehicles (826653/8A19006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
AI4DI - Artificial Intelligence for Digitizing Industry (826060/8A19001), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
Distribuovaný optický vláknový senzorický systém pro ochranu perimetru a liniových staveb (V13VS/742), MV ČR, 2019 - 2022
1000kmPLUS - Scalable European Powertrain Technology Platform for Cost-Efficient Electric Vehicles to Connect Europe (824262), Evropská unie, 2019 - 2022
Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics (PLATINUM) (2018-1-NO01-KA203-038887), Evropská unie, 2018 - 2021
Identification of Nonlinear Fractional-Order Dynamical Systems (19-23815S), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021
NCK KUI - subproject Artificial intelligence, autonomous and cooperative transport systems (TN01000024/10), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
Komunikační infrastruktura pro bateriově napájená zařízení (FV40303), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2021
MEMS ESO - MEMS sensors with optical scanning (TH03010205), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2021
NCK KUI - subproject Complex systems for scheduling, planning, and control (TN01000024/01), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
Výzkum a vývoj tele-medicínského systému pro včasnou a neinvazivní diagnostiku funkce endotelu s aplikací na pacienty zejména s chronickými onemocněními. (FV30477), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018 - 2021
Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů (FV40196), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2021
Joint Czech-Norwegian initiative for the development of a modern mathematics education for engineers (EHP-BFNU-OVNKM-3-073-2021), Ministerstvo financí ČR, 2021 - 2021
Kooperativní robotické platformy pro automobilové a průmyslové aplikace (FV40247), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2021
NCK KUI - subproject Robotic operations in hazardous environments and intelligent maintenance (TN01000024/15), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems (SECREDAS), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2021
300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes - R3 PowerUP (737417), Evropská unie, 2017 - 2021
COSMOS - COherent Support for MObility.E Strategy (830847), Evropská unie, 2018 - 2021
Výzkum a vývoj nových řídicích systému pro nákupní platformy (FV30037), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018 - 2020
NCK KUI - subproject Electromobility, selfdriven vehicles and ecological transport systems (TN01000024/11), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2020
Pressure Sensors for IoT (FV20693), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2017 - 2020
AUTODRIVE - Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable (737469), Evropská unie, 2017 - 2020
I-MECH - Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems (737453/8A17003), Evropská unie, 2017 - 2020
SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energy iNtegrated SEnsors (737487/8A17008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
Sofistikováná bezdrátová síť s prvky IoT pro ochranu rostlin a management vody (TH02030921), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2017 - 2019
CIDAM - Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control (TE02000103), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2019
Výzkum a vývoj nových řešení pro technologie tváření (FV10578), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2019
CAK3 - Centrum aplikované kybernetiky 3 (TE01020197), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
Research and development of preventive sports and rehabilitation devices including diagnostics of cardiovascular system by non-invasive method (FV20402), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2017 - 2019
Systém pro monitorování procesů s využitím moderních nástrojů pro jejich optimalizaci (SYMONPRO) (FV10562), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2019
ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health (8A16003), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Dynamical Systems Identification on Time-Scales (GA16-08549S), Grantová agentura České republiky, 2016 - 2018
Capacitive pressure sensors using both ceramic and metal-ceramic (TH01011212), EPSILON, 2015 - 2018
Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production , Evropská unie, 2017 - 2018
OSEM-EV - Optimised and Systematic Energy Management in Electric Vehicles (653514), Evropská unie, 2015 - 2018
3CCAR - Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars (8A15001), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2018
Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars (662192), H2020 - Industrial leadership - ECSEL Joint Undertaking, 2015 - 2018
A system for automatic / automated detection / radiation monitoring and location of hot zones, based on intelligent multifunctional detector head applicable to stationary and mobile platforms incl. unattended. (TH01020862), EPSILON, 2015 - 2017
Automatický dozorce (TA04021653), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2017
System for automatic/automated detection/monitoring radiation situation and localisation of hot spots based on a smart multifunctional detection head usable for stationary and mobile platforms incl. unmanned. (TH01020862), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
Capacitive pressure sensor exploiting ceramics-metal-ceramics joining (TH01011212), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
Senzory tlaku pro kosmický výzkum (TA04011611), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2017
EMC2— Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments (7H14011), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2017
REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu (TA03020907), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2013 - 2016
Research, experimental development and the subsequent optimization of software for online data processing algorithms (HS6265710000), , 2016 - 2016
Brno University of Technology - Mobility of Academic Staff (BUT-MAS) (NF07rebMAS), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2016
Optimised and Systematic Energy Management in Electric Vehicles (653514), H2020 - Societal challenges - Secure, Clean and Efficient Energy, 2015 - 2016
ACCUS Adaptive Cooperative Control of Urban (sub) Systems (7H13002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2016
IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety (ENIAC – 304603), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
Analysis and testing of vibrodiagnostics device (HS6245705900), , 2014 - 2014
Research and development of senzoric microsystem for telemedicine and monitoring of patients in their natural environment using the methods of personalized medicine (FR-TI4/365), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2014
Nanoelectronics for electric vehicle intelligent failsafe power train (270693), FP7 - Joint Technology Initiative, 2011 - 2014
Technology for the development of wireless sensor platform, including prototyping of a bed-sensor (HS62357077), , 2013 - 2014
ARTEMIS IOE – Internet of energy for electric mobility (269374), FP7 - Joint Technology Initiative, 2011 - 2014
Contactless technology for the Internet of Things (IoT) (FR-TI4/530), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2014
Internet of Energy for Electric Mobility (7H11098), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Embedded SW Analysis and development - phase 3 (HS6245701602), , 2014 - 2014
Embedded SW analysis and development - phase 1 (HS6245701600), , 2014 - 2014
Embedded SW Analysis and development - phase 2 (HS6245701601), , 2014 - 2014
Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Process oriented electrical control units for electrical vehicles developed on a multi-system real-time embedded platform (7H10005), FP7 - Joint Technology Initiative, 2010 - 2013
POLLUX - Process Oriented Electrical Control Units for Electrical Vehicles Developed on a Multi-System Real-Time Embedded Platform (7H10005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010 - 2013
Cabin noise reduction by experimental and numerical design optimization (30814), FP6, 2006 - 2009

Management

Prof. Pavel Václavek, Ph.D.
Prof. Pavel Václavek, Ph.D.
Research Group Leader, Research Area Coordinator
Personal Profile

Deputy

Petr Blaha, Ph.D.
Petr Blaha, Ph.D.
Senior Researcher
Personal Profile