Dominika Kalasová

Dominika Kalasová

Principal investigator

Contact

Email:
Website: http://ctlab.ceitec.cz/
Research group: Materials Characterization and Advanced Coatings - Jozef Kaiser
Workplace:

28. Nov. 2019

Dominika Kalasová received the Josef Hlávka Award for Best Students

The award is given for the most talented students who have demonstrated exceptional skills and thinking in their field. Among this year's award…

2018

2017

2016

  • Integrativní tomografický přístup k výzkumu neurální lišty a kraniofaciálních struktur obratlovců (LTT20), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
  • Diferenciace měkkých tkání s využitím duálně-targetové tomografie (TJ02000127), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
  • Pokročilé techniky zobrazování biologických vzorků pomocí rentgenové počítačové nanotomografie (TJ01000382), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2019
  • Characterization of lab-based helical X-ray computed tomography system for propagation-based phase contrast imaging (CEITEC VUT-J-19-5818), , 2019 - 2019