Erik Figar

Erik Figar

Laboratory technician for microtomography

Contact

Email:
Website: http://ctlab.ceitec.cz
Research group: Materials Characterization and Advanced Coatings - Jozef Kaiser
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

 • iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology, , 2020 - 2024
 • Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (LM2018129), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2022
 • MSCAfellow3@MUNI, , 2019 - 2022
 • Luminiscenční imunostanovení jako citlivý nástroj pro diagnostiku nemocí včel, , 2019 - 2021
 • Establishment in Multidisciplinary Healthcare Education SYStem (Nemhesys), , 2019 - 2021
 • Brillouinova konfokální mikroskopie jako nástroj pro analýzu biomechanických vlastností buněčné stěny rostlin in vivo, , 2019 - 2021
 • Structure and DNA delivery mechanism of gene transfer agent, Masarykova univerzita, 2019 - 2020
 • CDK12 controls G1/S progression by regulating RNAPII processivity at core DNA replication genes, Masarykova univerzita, 2019 - 2020
 • ERC Synergy - Mock Interview, Masarykova univerzita, 2019 - 2019
 • Development of an interaction chamber for Laser-Induced Breakdown Spectrocopy (LIBS) (TA02011272), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2012 - 2014
 • Utilization of the Laser Induced Plasma Spectroscopy (LIBS) for spectrochemical analysis of plant samples with high spatial resolution (ME09015), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2012
 • Development of calibration-free quantitative laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) (ME10061), MEYS - KONTAKT, 2010 - 2012
 • Development and application of capillary-discharge based short wavelength radiation sources (OC09013), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011