Ester Jarour

Ester Jarour

Communications Lead


Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe , , 2021 - 2024
Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022

Contact

+420 54949 6271, +420 775 351 405
Office E35/166
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps