Functional Properties of Nanostructures - Josef Humlíček
CEITEC MU CEITEC MU
Functional Properties of Nanostructures - Josef Humlíček

Projects

  • Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu (TH01011284), Technologická agentura ČR, 2015 - 2017
  • Development of Novel Technologies for Trench Insulated Gate Bipolar Transistors (TIGBT) Manufacturing (TH01010419), EPSILON, 2015 - 2017
  • Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia (GA15-14523Y), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
  • Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů (GAP204/12/0595), Grantová agentura ČR, 2012 - 2013
  • SOI structures for advanced semiconductor applications (TA01010078), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2011 - 2013
  • Physical and chemical properties of advanced materials and structures (MSM0021622410), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011