Inherited Diseases - Transcriptional Regulation - Dalibor Blažek
CEITEC MU CEITEC MU
Inherited Diseases - Transcriptional Regulation - Dalibor Blažek

Projects

  • Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability (GA14-09979S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
  • The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis (MFR2013), Foundations - International - Marsha Rivkin Center, 2013 - 2014
  • Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot (GAP305/11/1564), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
  • Novel methylation of Hexim1 and cyclin composition of positive trancription elongation factor b (P-TEFb) regulate kinase activity of cdk9 (ME09047), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2013
  • Regulation and function of P-TEFb complexes (SRGA 454), South Moravian Region - SoMoPro, 2010 - 2013