Ivona Nečasová, Ph.D.

Junior Staff Scientist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 8155
Research group: Chromatin Molecular Complexes - Jiří Fajkus
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

 • Fajkus, P; Peška, V; Závodník, M; Fojtová, M; Fulnečková, J; Dobias, Š; Kilar, A; Dvořáčková, M; Zachová, D; Nečasová, I; Sims, J; Sýkorová, E; Fajkus, J, 2019: Telomerase RNAs in land plants. NUCLEIC ACIDS RESEARCH , doi: 10.1093/nar/gkz695

2017

2016

2015

 • Strukturní a funkční komponenty rostlinných telomer (GA13-06943S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Úloha proteinu Nse, podjednotek komplexu SMC5/6, v procesech stabilizujících pozastavené replikacní vidlice (GA13-00774S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Studium dynamiky telomerových proteinových komplexů zajišťujících stabilitu genomu (LH13054), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Telomery a stabilita genomu u nižších rostlin (GA13-06595S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
 • Dynamics of shelterin complex assembly (P205/12/0550), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2015
 • Epigenetic mechanisms of plant telomeres regulation (GAP501/11/0569), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
 • Ztráta specifických repetic DNA v důsledku dysfunkce CAF1 u rostlin (GAP501/11/0289), Grantová agentura ČR, 2011 - 2015
 • Interakční partneři rostlinných telomer a telomeráz (LH13052), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • MODEXBIO - Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur (CZ.1.07/2.3.00/30.0019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Telomeres and telomerase: transition from molecular to structural biology approach (IAA500040801), Akademie věd ČR, 2008 - 2012