Karel Lacina, Ph.D.

Karel Lacina, Ph.D.

Senior Researcher

Contact

Email:
Phone: +420 54949 7611
Research group: CF: Nanobiotechnology Core Facility, Nanobiotechnology - Petr Skládal
Workplace:

16. May 2018

Immunosensors from CEITEC Aim for Application

“I like following things through and putting them into practice,” says Dr. Karel Lacina of CEITEC Masaryk University. He is a member of the…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2010

 • ROS-Induced Drug Release Based on Interactions of Ferrocenylboronates, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Konstrukce, ověření a optimalizace přístroje pro detekci DNA v kapalných vzorcích, Masarykova univerzita, 2018 - 2019
 • Ověření a optimalizace funkčních parametrů galvanického článku s navýšeným výstupním napětím (MUNI/71/60492/2017), Masarykova univerzita, 2018 - 2019
 • Ověření a optimalizace funkcí elektrochemického imunosenzoru pro diagnostiku lymské boreliózy (MUNI/71/53588/2016), Masarykova univerzita, 2016 - 2017
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Interactions of mutant forms of cryptogein with a membrane binding site: biosensors-based characterization (GAP501/11/1003), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
 • BIOMIMIC – Biomimetic sensors as a new generation of biotechnological devices for food safety and quality monitoring (230849), FP7- People - Marie Curie actions - IRSES, 2009 - 2012
 • Nanobiotechnologies and biosensor for biointeraction studies – openning up the modern technology to researchers in biology (CZ.1.07/2.3.00/09.0167), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2009 - 2012