Lenka Sakálošová

Lenka Sakálošová

Research Specialist - PhD Student

Contact

Email:
Phone: +420 54949 8284
Research group: Behavioural and Social Neuroscience - Milan Brázdil
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

  • Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022
  • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
  • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013