Lenka Zajíčková, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Website: http://publications.physics.muni.cz/author/lz
Phone: +420 54949 8217, +420 541 149 223
Research group: Plasma Technologies - Lenka Zajíčková
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • CEITEC Nano+ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728), MŠMT ČR, 2017 - 2021
 • Plazmové polymery připravené na nanovlákenných membránách pro inženýrství cévní tkáně (GA18-12774S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • Vývoj uhlíkových nanomateriálů pro částicovou optiku (TH03010518), Technologická agentura ČR, 2018 - 2020
 • Vývoj nové technologie čištění, sterilizace a funkcionalizace povrchu materiálu (FV10342), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2020
 • Elektrostaticky zvlákněná biodegradabilní nanovlákna pokrytá plazmově připravenými aminovými vrstvami pro využití v biomedicíně (LD15150), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
 • Manufacturing of biosensors aided by plasma polymerization, Nadace/fond - zahraniční, 2014 - 2017
 • Výzkum dielektrických vrstev TixSiyOz připravených plazmochemickou metodou (PECVD) pro optické a elektronické aplikace (7AMB15FR036), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Studium struktury, elektronických a optických vlastností tuhých roztoků oxidů s využitím ab initio výpočtů (7AMB15AT017), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Studium struktury, elektronických a optických vlastností tuhých roztoků oxidů s využitím ab initio výpočtů (7AMB15AT017), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Výzkum dielektrických vrstev TixSiyOz připravených plazmochemickou metodou (PECVD) pro optické a elektronické aplikace (7AMB15FR036), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies (3SGA5652), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
 • Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies (3SGA5652), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
 • Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies (3SGA5652), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Příprava biokompatibilních nanovlákenných materiálů pomocí plazmových procesů za atmosférického tlaku, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Plasmachemical processes for synthesis of carbon nanotubes and the study of their functional properties (GAP205/10/1374), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2014
 • Samoorganizace a procesy strukturalizace v plazmochemické depozici tenkých vrstev (7AMB12DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2013
 • Samoorganizace a procesy strukturalizace v plazmochemické depozici tenkých vrstev (7AMB12DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2013
 • Plasma Modification of Electrospun Polymer Micro and Nano Fibers (JZD), Nadace/fond - zahraniční, 2012 - 2013
 • Deposition of thermomechanically stable nanostructured diamond-like thin films in dual frequency capacitive discharges (GA202/07/1669), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2007 - 2011
 • Deposition of thermomechanically stable nanostructured diamond-like thin films in dual frequency capacitive discharges (GA202/07/1669), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2007 - 2011
 • Nanometrology using scanning probe microscopy methods (KAN311610701), Academy of Sciences of the Czech Republic - Nanotechnologies for Society, 2007 - 2011
 • Innovation study on development of gas sensors based on CNTs, contracted research for CEDO Belgium, , 2008 - 2009