Marek Bartoň, Ph.D.

Marek Bartoň, Ph.D.

Junior Staff Scientist

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2017

2016

2015

  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Speech, its impairment and cognitive performance in Parkinson´s disease (NT/13499), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015
  • Specific characteristics of neuropathic pain of central and peripheral type (NT/13523), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015