Martin Anger

Martin Anger

Head of Core Facility

Contact

Email:
Mobile: +420 604 567 030
Research group: CF: Cellular Imaging, Plant Molecular Biology - Karel Říha
Workplace:
Masarykova univerzita - CEITEC MU
  • Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • Regulace rostlinné meiόzy a vývoj technologií k její manipulaci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2022