Michael Andäng, Ph.D.

Michael Andäng, Ph.D.

Senior Researcher

Contact

Email:
Phone: +420 54949 5992
Research group: Non-Coding Genome - Lukáš Trantírek
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2017

2016

2015

  • At the Cross-road of Magnetic Fields and Light: A New Perspective of Cell Clock Control., Masarykova univerzita, 2019 - 2021
  • MSCAfellow@MUNI, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2021
  • Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
  • Cílená terapie proti rezistentím kmenovým buňkám gliomového nádoru - kontrola přísunu živin pomocí iontových kanálů (GA15-20818S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Towards selective targeting of DNA G-quadruplexes by small molecular weight ligands within the human genome (4SGA8580), Jihomoravský kraj, 2014 - 2017
  • Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
  • Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016