Michaela Montilla

Michaela Montilla

PhD Candidate

Contact

Email:
Phone: +420 54949 5432
Research group: Multi-modal and Functional Neuroimaging - Ivan Rektor
Workplace:
  • Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020