Michal Babiak

Michal Babiak

Junior Staff Scientist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 3431
Mobile: 608 629 973
Research group: Structural Biology of Coupled Transcription-Translation - Gabriel Demo, CF: Cryo-Electron Microscopy and Tomography Core Facility
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2016

2015

  • iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), , 2020 - 2024
  • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015