Ondřej Caha, Ph.D.

Scientific researcher

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 3388
Research group: Functional Properties of Nanostructures - Josef Humlíček, CF: CEITEC Nano
Workplace:

6. Jan. 2020

Scientists Are Looking for Materials for Wireless Signal Transmission

New possibilities for the lossless transmission of an electrical signal, which can be used, for example, in quantum computer processors, have been…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • On Semi TAČR, Výzkum a vývoj vysokonapěťových Si diod pro efektivní konverzi vysokých proudových výkonů (TH03010006 CF), Technologická agentura ČR, 2018 - 2020
  • Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu (TH01011284), Technologická agentura ČR, 2015 - 2017
  • Development of Novel Technologies for Trench Insulated Gate Bipolar Transistors (TIGBT) Manufacturing (TH01010419), EPSILON, 2015 - 2017
  • Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia (GA15-14523Y), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů (GAP204/12/0595), Grantová agentura ČR, 2012 - 2013
  • SOI structures for advanced semiconductor applications (TA01010078), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2011 - 2013
  • Physical and chemical properties of advanced materials and structures (MSM0021622410), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011