Ondřej Caha, Ph.D.

Scientific researcher

Contact

Email:
Phone: +420 54949 3388
Research group: Functional Properties of Nanostructures - Josef Humlíček, CF: CEITEC Nano
Workplace:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Výzkum a vývoj objemových polovodičových materiálů s velkou šířkou zakázaného pásu (TH03020005), Technologická agentura ČR, 2018 - 2020
 • Výzkum a vývoj vysokonapěťových Si diod pro efektivní konverzi vysokých proudových výkonů (TH03010006), Technologická agentura ČR, 2018 - 2020
 • Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické aplikace (TH02010014), Technologická agentura ČR, 2017 - 2020
 • Development of Novel Technologies for Trench Insulated Gate Bipolar Transistors (TIGBT) Manufacturing (TH01010419), EPSILON, 2015 - 2017
 • Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia (GA15-14523Y), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu (TH01011284), Technologická agentura ČR, 2015 - 2017
 • Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů (GAP204/12/0595), Grantová agentura ČR, 2012 - 2013
 • SOI structures for advanced semiconductor applications (TA01010078), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2011 - 2013
 • Physical and chemical properties of advanced materials and structures (MSM0021622410), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011