Petr Kudlička

Petr Kudlička

Specialised Technician

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 8197
Research group: CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • Speech, its impairment and cognitive performance in Parkinson´s disease (NT/13499), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015
  • Specific characteristics of neuropathic pain of central and peripheral type (NT/13523), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015