Petra Sedlinská

Petra Sedlinská

Project Economist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 7144
Department: Finance Division
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

  • Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem (NT13547-4/2012), Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • Spondylogenní komprese krční míchy - prevalence, diagnostika a prognóza, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • Specifické charakteristiky neuropatické bolesti centrálního a periferního typu, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • MODEXBIO - Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur (CZ.1.07/2.3.00/30.0019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015