PhD pozice v pracovní skupině Molekulární mikrobiologie na Veterinární univerzitě Brno

Research Position | Published on 27.05.2022 | CEITEC VETUNI

Hledáme motivovaného PhD studenta pro výzkum rezistence bakterií k antibiotikům.

 

Antibiotická rezistence představuje přední zdravotnický problém. Celosvětový nárůst a šíření rezistentních bakterií ohrožuje léčbu infekčních nemocí a má závažné důsledky na naše zdraví. Náš tým se dlouhodobě zabývá monitoringem těchto bakterií v nejrůznějších prostředích zahrnujících zejména chovy hospodářských zvířat, volně žijící živočichy, vodní prostředí, nemocnice a běžnou zdravou populaci člověka.  Věnujeme se především studiu rezistence k rezervním antibiotikům, která jsou kriticky významná pro terapii infekčních nemocí; rezistence k těmto látkám však rapidně narůstá.  Zabýváme se negativními důsledky použití antibiotik na selekci a šíření antibiotické rezistence s cílem definovat riziko pro zdraví člověka, zvířat a životního prostředí. V popředí zájmu je studium mobilních genetických elementů, zejména plazmidů, které jsou odpovědné za rychlé a efektivní předávání genetické informace pro rezistenci k antibiotikům v bakteriálních populacích. Studujeme evoluci těchto elementů, jejich strukturu, plasticitu a potenciál se šířit a udržovat v bakteriálních populacích. Studujeme vlastnosti patogenních linií pandemicky rozšířených bakteriálních kmenů a faktory, které stojí za jejich úspěchem. Využíváme klasické mikrobiologické a molekulárně biologické metody, provádíme celogenomové sekvenování, metagenomiku a bioinformatické zpracování dat. Pochopení přenosu a šíření genů rezistence k antibiotikům je nezbytným předpokladem pro úspěšný boj s rapidně narůstající rezistencí.

Informace o výzkumné skupině naleznete na https://www.ceitec.cz/molekularni-mikrobiologie/rg22

Requirements

 • Přednost bude dána absolventům magisterského studia v oborech mikrobiologie a molekulární biologie/genetika.
 • O pozici se mohou ucházet i absolventi oborů medicína, veterinární medicína nebo příbuzného přírodovědného oboru.
 • Praktická zkušenost a teoretické znalosti technik molekulární biologie a mikrobiologie.
 • Zkušenosti z laboratoře nad rámec studia výhodou.
 • Vynikající mezilidské a komunikační dovednosti.
 • Vysoká motivace, flexibilita a vlastní zájem učit se nové věci
 • Spolehlivost, práce v kolektivu, týmovost, pečlivost

We offer

 • Příjemné pracovní prostředí a práci v mladém kolektivu.
 • Zajímavé téma světového významu s klinickým dopadem.
 • Výzkum je součástí projektů podpořených Grantovou agenturou ČR a Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR.
 • Kromě stipendia nabízíme částečný pracovní úvazek.
 • Stáže v zahraničí.

Location

Lokace

CEITEC www.ceitec.cz

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Jak se přihlásit

Životopis a krátký motivační dopis obsahující: a) popis předchozích zkušeností, b) technických dovedností a c) alespoň jeden kontaktní údaj na podání reference zasílejte vedoucí laboratoře Doc. RNDr. Monice Dolejské, Ph.D. na monika.dolejska@gmail.com.

Start date: co nejdříve

I am interested