Prof. Josef Humlíček

Head of Research Centre

Contact

Email:
Phone: +420 54949 4505
Research group: Functional Properties of Nanostructures - Josef Humlíček
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • CEITEC Nano (LM2015041), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • TWINFUSYON - Twinning for Improving Capacity of Research in Multifunctional Nanosystems for Optronic Biosensing (692034), Evropská unie, 2016 - 2018
 • Back for the Future (Back4Future): Upgrading the Centre of Excellence for Advanced Materials and Nanostructures (763685), Evropská unie, 2017 - 2018
 • Development of Novel Technologies for Trench Insulated Gate Bipolar Transistors (TIGBT) Manufacturing (TH01010419), EPSILON, 2015 - 2017
 • Mikroskopické modely magnetismu supravodivých pniktidů železa a vrstevnatých oxidů iridia (GA15-14523Y), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu (TH01011284), Technologická agentura ČR, 2015 - 2017
 • Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMB15DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Support of Excellence Research Teams in the Field of Nanotechnologies and Microtechnologies (CZ.1.07/2.3.00/20.0027), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů (GAP204/12/0595), Grantová agentura ČR, 2012 - 2013
 • SOI structures for advanced semiconductor applications (TA01010078), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2011 - 2013
 • Physical and chemical properties of advanced materials and structures (MSM0021622410), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011