Prof. Vladimír Sklenář

Prof. Vladimír Sklenář

Senior Staff Scientist

Researcher ID F-9118-2011


Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research , , 2022 - 2025
iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), Evropská unie, 2020 - 2024
Modernizace České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii , , 2020 - 2022
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2018127), MEYS, 2020 - 2022
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Unlocking the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research (731005), Evropská unie, 2017 - 2020
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
iNEXT2 - podpora přípravy projektu , Masarykova univerzita, 2018 - 2019
Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016
BioNMR Facilities - Bio NMR (261863), Evropská unie, 2010 - 2014
INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0042), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Infrastructure for NMR, EM, and X-ray for Translational Research , Masarykova univerzita, 2014 - 2014
NMR for Structural Biology - Bio NMR (7E11046), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Biophysics and bioinformatics of genomic DNA fragments very rich in guanine and adenine (IAA500040903), Akademie věd ČR, 2009 - 2013
Allosteric effects induced in 14-3-3 targets (235902), Evropská unie, 2010 - 2013
Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient (228461), Evropská unie, 2009 - 2013
Enhancing Access and Services To East European users towards an efficient and coordinated pan-European pool of NMR capacities to enable global collaborative research and boost technological advancements (7E09070), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2009 - 2013
Podpora zapojení mladých akademických pracovníků do tvůrčích týmů (ROZV/7/4/2011), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2011
Biomolecular centre (LC06030), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2006 - 2011
Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz? (IAA501630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2011

Contact

+420 54949 7022, +420 777 926 655
Masarykova univerzita - CEITEC Masarykova Univerzita