Identifikace pachatele pomocí forenzní analýzy pachových a dotykových stop zajištěných na místě činu (VJ01010123), MV ČR, 2021 - 2025
Advanced chemoresistive device based on gas sensitive single-1D nanostructures (1D-SENS) (22-14886S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2022 - 2024
Elektrochemie 2D Nanomateriálů (19-26896X), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2023
NextPerception (876487/8A20007), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
Inovativní monitorovací systém vodních technologií a mikrobiologických parametrů ve vodním ekosystému (ATCZ86), Evropská unie, 2020 - 2022
Přenosná platforma pro diagnostiku v místě kontaktu s pacientem na bázi lock-in zesilovače (20-30129Y), Grantová agentura České republiky, 2020 - 2022
Udržitelná produkce ryb v rybnících v podmínkách klimatických změn (QK1810161), MZe ČR, 2018 - 2022
Technologie na zpracování odpadní biomasy lesního průmyslu pro pokročilé polymerní kompozity (ATCZ287), Evropská unie, 2022 - 2022
Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism; (759585), Evropská unie, 2018 - 2022
Multisensing platform fo warfare agent detection (MPWAD) (MD.SFPP 984511), Evropská unie, 2013 - 2022
Central role of monocyte metabolic and transcription factors activity in sepsis progression (NV18-06-00529), Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2018 - 2021
Paperfluidic-based rapid low cost portable analytical devices with instrumentation-free readout/ Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentálni detekce (19-02108S), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021
Real-time mapping of cell traction forces (19-04270Y), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2019 - 2021
Formation and resistive switching properties of nanostructured HfO2/Al2O3 composite films (CEITEC VUT-J-20-6513), VUT v Brně, 2020 - 2021
Modulation of graphene physical properties due to controlled induced mechanical strain (18-06498Y), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2018 - 2020
Highly precise temperature mapping and heat balance monitoring of living cells (GA17-20716S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2017 - 2019
Experimentální vývoj MOCVD aparatur pro vysokoteplotní růst A(III)B(V) polovodičů a aplikovaný výzkum růstu metal-nitridových epitaxních tenkých vrstev (TH02020926), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2017 - 2019
Multifunctional nanoarrays of HfO2- and ZrO2-based electroceramics highly aligned on substrates (GA17-13732S), Grantová agentura České republiky, 2017 - 2019
Povrchově modifikované nanodráty pro selektivní detekci těkavých organických látek (NoWSens) (GAČR 17-16531S), Grantová agentura České republiky, 2017 - 2019
ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health (8A16003), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Research of the micro electro mechanical artificial cochlea based on mechanical filter bank (GA13-18219S), Grantová agentura České republiky, 2013 - 2016
Research of novel intelligent integrated conception for EMG signal processing (GA14-07724S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2014 - 2016
Formation and properties of novel self-organized mixed-oxide 3-D nanostructured films for use in advanced microdevices (AnoNanoFilm) (GA14-29531S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2014 - 2016
Nano-Electro-Bio-Tools for Biochemical and Molecularly-Biological Studies of Eukaryotic Cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
Formation of research surrounding for young researchers in the field of advanced materials for catalysis and bioapplications (NF-CZ07-ICP-1-0502014), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2015
International Cooperation in the Field of Nanotechnologies with In Vivo Imaging Techniques (EE2.3.20.0148), Evropská unie, 2012 - 2014
Study of contribution of different DNA-damaging mechanisms to toxicity of cytostatics to human chemosensitive and chemoresistant neuroblastomas (GAP301/10/0356), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2014
International Cooperation in the Field of Nanotechnologies with In Vivo Imaging Techniques (CZ.1.07/2.3.00/20.0148), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2014
Support of the development of high-quality teams in R&D in the field of material science (CZ.1.07/2.3.00/20.0029), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2011 - 2014
Partner Network for Bionanotechnological and Metallomic Research (EE2.4.31.0023), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2014
Partner Network for Bionanotechnological and Metallomic Research (CZ.1.07/2.4.00/31.0023), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2012 - 2014
New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (KAN208130801), Academy of Sciences of the Czech Republic - Nanotechnologies for Society, 2008 - 2012

Management

Ondřej Zítka, Ph.D.
Ondřej Zítka, Ph.D.
Senior Researcher
Personal Profile