Jiří Nováček, Ph.D.

Head of Core Facility

19. Mar. 2018

Days of Electron Microscopy at CEITEC attracted viewers from all over Brno

Days of Electron Microscopy in Brno aim to present an amazing field of electron microscopy. Within the framework of the event, from 17 March to 23…

9. May 2018

1st Symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy - Photo Gallery

1st symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy took place at CEITEC MU on April 18–19, 2018. The symposium gathered the…

25. Feb. 2019

Svět pod drobnohleDEM na CEITEC

The article is only in Czech. 

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Centrum elektronové a fotonové optiky, , 2018 - 2020
 • DECOR (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
 • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
 • Strukturní charakterizace záchrany a recyklace ribozomu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2019
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • ERC Synergy - Mock Interview, Masarykova univerzita, 2019 - 2019
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Příprava ERC Synergy grantu, Masarykova univerzita, 2018 - 2018
 • Studium kódu CTD RNA polymerázy II (GA13-18344S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Protein Dynamics Centre (ATCZ26), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2017
 • Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy (GA14-15576S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Structure, maturation and cell entry mechanisms of ranavirus virions (618111), Evropská unie, 2013 - 2015
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Metal oxides and phosphates as nuclear waste forms: Sonochemical precipitation, thermal transformations, and solubility studies (GAP207/11/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
 • Behaviour of geochemical „twins“ Al/Ga and Si/Ge in different types of acid silicate melts (GAP210/10/1309), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2013
 • Structural basis for transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009
 • Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009