Jiří Nováček, Ph.D.

Head of Core Facility

17. Dec. 2019

EU invests 10 million euro in unlocking technologies for key research in structural biology

Press release, 17. 12. 2019; To enable researchers from European institutes to extend innovative structural biology research, the EU has invested 10…

25. Feb. 2019

Svět pod drobnohleDEM na CEITEC

The article is only in Czech. 

9. May 2018

1st Symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy - Photo Gallery

1st symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy took place at CEITEC MU on April 18–19, 2018. The symposium gathered the…

19. Mar. 2018

Days of Electron Microscopy at CEITEC attracted viewers from all over Brno

Days of Electron Microscopy in Brno aim to present an amazing field of electron microscopy. Within the framework of the event, from 17 March to 23…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

 • iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), , 2020 - 2024
 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Centrum elektronové a fotonové optiky, , 2018 - 2020
 • DECOR (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
 • ERC Synergy - Mock Interview, Masarykova univerzita, 2019 - 2019
 • Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Příprava ERC Synergy grantu, Masarykova univerzita, 2018 - 2018
 • Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Structure, maturation and cell entry mechanisms of ranavirus virions (618111), Evropská unie, 2013 - 2015
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Structural basis for transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009
 • Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009