Jiří Nováček, Ph.D.

Head of Core Facility

9. May 2018

1st Symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy - Photo Gallery

1st symposium on Recent Advances in Cryo-Electron Microscopy took place at CEITEC MU on April 18–19, 2018. The symposium gathered the…

19. Mar. 2018

Days of Electron Microscopy at CEITEC attracted viewers from all over Brno

Days of Electron Microscopy in Brno aim to present an amazing field of electron microscopy. Within the framework of the event, from 17 March to 23…

2018

2017

2016

2015

2013

2012

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Centrum elektronové a fotonové optiky, , 2018 - 2020
 • DECOR (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
 • Strukturní charakterizace záchrany a recyklace ribozomu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2019
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2019
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Příprava ERC Synergy grantu, Masarykova univerzita, 2018 - 2018
 • Studium kódu CTD RNA polymerázy II (GA13-18344S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
 • Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Protein Dynamics Centre (ATCZ26), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2017
 • Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy (GA14-15576S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drug discovery (624894), Evropská unie, 2014 - 2016
 • Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Structure, maturation and cell entry mechanisms of ranavirus virions (618111), Evropská unie, 2013 - 2015
 • Nanostrukturovaná termoelektrika, 7AMB - MOBILITY (7AMB13AT019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2014
 • Structural analysis of the binding of tau protein to Plectin´s SH3 domain using NMR. (67p12), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2014
 • Nonhydrolytic sol-gel reactions for the synthesis of silicates and phosphates with controlled porosity and surface functionality, MEYS - KONTAKT II, 2011 - 2014
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Novel front-end strategies for desorption mass spectrometry (GAP206/12/0538), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014
 • Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • BioNMR Facilities - Bio NMR (261863), Evropská unie, 2010 - 2014
 • Metal oxides and phosphates as nuclear waste forms: Sonochemical precipitation, thermal transformations, and solubility studies (GAP207/11/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
 • Motions in Disordered Proteins (12.251-Sciex-N-7), Jiná zahraniční nadace/fond, 2013 - 2014
 • Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (618460), Evropská unie, 2013 - 2014
 • Vývoj metodologie s vysokým rozlišením pro NMR studie neuspořádaných proteinů s vysoce degenerovanými rezonančními frekvencemi (GAP206/11/0758), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Behaviour of geochemical „twins“ Al/Ga and Si/Ge in different types of acid silicate melts (GAP210/10/1309), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2013
 • Biophysics and bioinformatics of genomic DNA fragments very rich in guanine and adenine (IAA500040903), Akademie věd ČR, 2009 - 2013
 • Development of novel in-cell NMR experiments and data interpretation schemes for ab initio determination of nucleic acid structure (20121005), Instruct Academic Service Limited, 2012 - 2013
 • Allosteric effects induced in 14-3-3 targets (235902), Evropská unie, 2010 - 2013
 • Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient (228461), Evropská unie, 2009 - 2013
 • Termodynamika intermetalických fází z pohledu teoretických a experimentálních přístupů (GAP108/10/1908), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012
 • Structural basis for transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
 • Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009