Jaromír Toušek

Specialist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 7032
Research group: CF: Josef Dadok National NMR Centre
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2013

  • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
  • Unlocking the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research (731005), Evropská unie, 2017 - 2020
  • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
  • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015