Jiří Šána, Ph.D.

Staff Scientist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 5246
Research group: Molecular Oncology - Solid Cancer - Ondřej Slabý
Workplace:

2019

2018

2017

2016

2014

2011

 • Studium PIWI-interagujících RNA u glioblastomových kmenových buněk a jejich možné klinické implikace, Ministry of Health of the CR, 2019 - 2022
 • Využití tkáňových mikroRNA pro identifikaci pacientů majících benefit z adjuvantní radioterapie po chirurgickém odstranění atypického meningeomu, Ministry of Health of the CR, 2019 - 2022
 • Rozšíření současných prognostických skórovacích systémů u mozkových metastáz o mikroRNA profilování s cílem individualizace pooperační péče, Ministry of Health of the CR, 2018 - 2021
 • Vývoj a validace inovativních detekčních systémů pro stanovení močových mikroRNA v diagnostice urologických nádorů, , 2019 - 2021
 • Národní centrum lékařské genomiky (LM2015091), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Identifikace nových prognostických markerů a terapeutických cílových molekul u sarkomu měkkých tkání (GA17-17636S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
 • Complex characterization of molecular genetic changes in glioblastoma multiforme and its relapses, and evaluation of their possible significance in oncologic therapy and therapy effect (NT/13581), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem (NT13547-4/2012), Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Development of diagnostic panel of circulating microRNAs for non-invasive early diagnostics and follow-up of colorectal cancer patients (NT/13549), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Analysis of EGFR signalling and microRNA expression profiles in prediction of response to anti-EGFR (NT/13860), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • MicroRNA analysis in glioblastoma stem cells: prediction of therapy response and identification of new therapeutic targets in glioblastoma patients (NT/13514), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Development of microRNA diagnostic panel for identification Barret esophagus patients at high-risk of progression to adenocarcinoma (NT13585), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2014
 • Identification and functional characterization of microRNAs with predictive significance in patients with glioblastoma (NT/11214), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2013