Lukáš Trantírek, Ph.D.

Research Group Leader Senior

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 6476
Research group: Non-Coding Genome - Lukáš Trantírek
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), , 2020 - 2024
 • STRUCTURAL BIOLOGY – NEXT GENERATION: from isolated molecules to cells, from cells to tissues., Grantová agentura ČR, 2019 - 2023
 • Atomically resolved in vivo NMR spectroscopy as a novel tool for biological testing of therapeutically important genomic non-canonical DNA targets and their interactions with drugs in phenotypically diversified cancer cells., Ministry of Health of the CR, 2019 - 2022
 • Enabling user access to bioreactors for real-time in-cell NMR, Instruct Academic Service Limited, 2019 - 2021
 • Studium interakcí DNA-ligand pomocí in-cell NMR spektroskopie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2019
 • Polymorfní G-quadruplexy v promotorových oblastech genů (GA17-12075S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
 • Profiling DNA structure and DNA ligand interactions inside nuclei of live mammalian cells by in-cell NMR spectroscopy., Masarykova univerzita, 2018 - 2019
 • Identifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL (15-34405A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Genomické a proteomické přístupy k objasnění biologických procesů (MUNI/A/0829/2017) (MUNI/A/0829/2017), Grant Agency of Masaryk University, 2018 - 2018
 • Charakterizace struktury nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí vysoce rozlišené NMR spektroskopie (GA16-10504S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Identifikace nových možností léčby achondroplásie prostřednictvím analýzy interakce FGFR3 a adaptérového proteinu Frs2 (15-33232A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Objasnění biologických procesů genomickými a proteomickými přístupy (BioGenPro) (MUNI/A/1376/2016), Grant Agency of Masaryk University, 2017 - 2017
 • Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
 • Cílená terapie proti rezistentím kmenovým buňkám gliomového nádoru - kontrola přísunu živin pomocí iontových kanálů (GA15-20818S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Towards selective targeting of DNA G-quadruplexes by small molecular weight ligands within the human genome (4SGA8580), Jihomoravský kraj, 2014 - 2017
 • Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Development of novel in-cell NMR experiments and data interpretation schemes for ab initio determination of nucleic acid structure (20121005), Instruct Academic Service Limited, 2012 - 2013