Monika Kubíčková, Ph.D.

Monika Kubíčková, Ph.D.

Senior Staff Scientist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 2527
Research group: CF: Biomolecular Interactions and Crystallization Core Facility
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

  • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021