Prof. Ondřej Slabý, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 6876
Research group: Molecular Oncology - Solid Cancer - Ondřej Slabý
Workplace:

18. Feb. 2020

New Diagnostic Method Will Help with Early Detection of Colon Cancer

Masaryk University, in collaboration with the Masaryk Memorial Cancer Institute and BioVendor, signed a license agreement for a patented diagnostic…

7. Aug. 2018

CEITEC chose the first PhD projects receiving Bridge Fund Support

BRIDGE FUND is a fund addressed to CEITEC PhD students, which aims to further promote interdisciplinary projects between Life Sciences and Material…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Celoexomové sekvenování, sekvenování genomu s nízkým pokrytím a transkriptomu pro účely precizní onkologie u dětských pacientů s vysoce rizikovými a relabovanými solidními nádory, , 2020 - 2023
 • Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnu, , 2020 - 2023
 • Excellence in research and development of non-coding RNA DIAGnostics in ONcology, Evropská unie, 2019 - 2023
 • Clinical implications of intra-tumour heterogeneity in colon cancer, Ministry of Health of the CR, 2019 - 2022
 • Molecular and functional characterization of colorectal cancer derived-exosomes and exosomal long non-coding RNAs, Grantová agentura ČR, 2020 - 2022
 • Molecular portraits of major morphological components of colon tumors, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • Využití močových/tkáňových mikroRNA k navýšení specificity PSA a odlišení indolentní a agresivní formy karcinomu prostaty, Ministry of Health of the CR, 2018 - 2021
 • Driver mutations in cancer genome of Nothobranchius furzeri: from tumor biology to concept of experimental model of spontaneous carcinogenesis, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce (17-29389A), Ministry of Health of the CR, 2017 - 2020
 • Identifikace cirkulujících mikroRNA umožňujících prognostickou stratifikaci a selekci pacientů nejvíce profitujících z chirurgické léčby (16-31314A), Ministry of Health of the CR, 2016 - 2019
 • Validace diagnostického panelu krátkých nekódujících RNA v krevním séru pacientů s kolorektálním karcinomem s cílem umožnit jeho transfer a vývoj inovativní neinvazivní diagnostiky průmyslovým partnerem, Masarykova univerzita, 2019 - 2019
 • Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu (GA16-18257S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Studium močových/tkáňových mikroRNA jako potenciálních biomarkerů uroteliálního karcinomu močového měchýře (15-31071A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Možnosti molekulárně řízené radikální radioterapie nebo radiochemoterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku (15-31627A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Využití mikroRNA v mozkomíšním moku pro diagnostiku mozkových nádorů (15-34553A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Nová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu založená na expresních profilech dlouhých nekódujících RNA: implikace pro diagnostiku a terapii (15-33158A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory (15-34678A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem (NT13547-4/2012), Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Development of diagnostic panel of circulating microRNAs for non-invasive early diagnostics and follow-up of colorectal cancer patients (NT/13549), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Analysis of EGFR signalling and microRNA expression profiles in prediction of response to anti-EGFR (NT/13860), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • MicroRNA analysis in glioblastoma stem cells: prediction of therapy response and identification of new therapeutic targets in glioblastoma patients (NT/13514), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Complex characterization of molecular genetic changes in glioblastoma multiforme and its relapses, and evaluation of their possible significance in oncologic therapy and therapy effect (NT/13581), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Development of microRNA diagnostic panel for identification Barret esophagus patients at high-risk of progression to adenocarcinoma (NT13585), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2014
 • Identification and functional characterization of microRNAs with predictive significance in patients with glioblastoma (NT/11214), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2013