Prof. Ondřej Slabý, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 6876
Research group: Molecular Oncology - Solid Cancer - Ondřej Slabý
Workplace:

7. Aug. 2018

CEITEC chose the first PhD projects receiving Bridge Fund Support

BRIDGE FUND is a fund addressed to CEITEC PhD students, which aims to further promote interdisciplinary projects between Life Sciences and Material…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Excellence in research and development of non-coding RNA DIAGnostics in ONcology, Evropská unie, 2019 - 2023
 • Clinical implications of intra-tumour heterogeneity in colon cancer, Ministry of Health of the CR, 2019 - 2022
 • Využití močových/tkáňových mikroRNA k navýšení specificity PSA a odlišení indolentní a agresivní formy karcinomu prostaty, Ministry of Health of the CR, 2018 - 2021
 • Molecular portraits of major morphological components of colon tumors, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • Driver mutations in cancer genome of Nothobranchius furzeri: from tumor biology to concept of experimental model of spontaneous carcinogenesis, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce (17-29389A), Ministry of Health of the CR, 2017 - 2020
 • Identifikace cirkulujících mikroRNA umožňujících prognostickou stratifikaci a selekci pacientů nejvíce profitujících z chirurgické léčby (16-31314A), Ministry of Health of the CR, 2016 - 2019
 • Validace diagnostického panelu krátkých nekódujících RNA v krevním séru pacientů s kolorektálním karcinomem s cílem umožnit jeho transfer a vývoj inovativní neinvazivní diagnostiky průmyslovým partnerem, Masarykova univerzita, 2019 - 2019
 • Studium močových/tkáňových mikroRNA jako potenciálních biomarkerů uroteliálního karcinomu močového měchýře (15-31071A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Možnosti molekulárně řízené radikální radioterapie nebo radiochemoterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku (15-31627A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Využití mikroRNA v mozkomíšním moku pro diagnostiku mozkových nádorů (15-34553A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Nová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu založená na expresních profilech dlouhých nekódujících RNA: implikace pro diagnostiku a terapii (15-33158A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory (15-34678A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu (GA16-18257S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Analysis of EGFR signalling and microRNA expression profiles in prediction of response to anti-EGFR (NT/13860), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • MicroRNA analysis in glioblastoma stem cells: prediction of therapy response and identification of new therapeutic targets in glioblastoma patients (NT/13514), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Complex characterization of molecular genetic changes in glioblastoma multiforme and its relapses, and evaluation of their possible significance in oncologic therapy and therapy effect (NT/13581), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem (NT13547-4/2012), Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Development of diagnostic panel of circulating microRNAs for non-invasive early diagnostics and follow-up of colorectal cancer patients (NT/13549), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Development of microRNA diagnostic panel for identification Barret esophagus patients at high-risk of progression to adenocarcinoma (NT13585), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2014
 • Identification and functional characterization of microRNAs with predictive significance in patients with glioblastoma (NT/11214), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2013