Radka Holbová

Radka Holbová

Laboratory Technician, Technician

Contact

Email:
Phone: +420 54949 8198
Research group: CF: Cryo-Electron Microscopy and Tomography Core Facility
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

  • iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), , 2020 - 2024
  • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
  • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
  • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
  • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
  • Protein Dynamics Centre (ATCZ26), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2017
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015