Co je cílem Letní školy?

Co je cílem Letní školy?

Cílem je rozšíření povědomí o vědecké práci a výzkumu mezi středoškolské studenty. Pro Letní školu každý rok vypisujeme několik témat, která zaštitují jejich lektoři. Ti studenty během několika dnů tématem provedou. Studenti dostanou možnost proniknout do tajů vědy a bádání, vyzkoušet si práci vědce se vším všudy, včetně práce ve výzkumných laboratořích.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Témata Letní školy 2024

Život zachraňující pěna: Biopolymerní pěny pro zástavu krvácení a podporu hojení ran

VÍCE O TÉMATU

Síla ve vrstvách: Svět 3D tisku a analýzy materiálů

VÍCE O TÉMATU

Grafen: Most mezi fyzikou a chemií v nanorozměrech

VÍCE O TÉMATU

Výroba a analýza nanoelektronických součástek: Náhled do výroby čipů

VÍCE O TÉMATU

Dají se všechny magnety přilepit na ledničku? - Po stopách magnetických technologií

VÍCE O TÉMATU

Produkce peroxidu vodíku pomocí fotovoltaických mikročástic

VÍCE O TÉMATU

Fotoluminiscenční nanočástice: Tam, kde je tma, najdeme světlo

VÍCE O TÉMATU

Opticky aktivní nanostruktury pro plasmoniku: Výroba a testování

VÍCE O TÉMATU

3D tisk tvarově složitých keramických součástí metodou DLP

VÍCE O TÉMATU

Identifikace atomů na povrchu vzorku pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů

VÍCE O TÉMATU

Vývoj světlocitlivých suspenzí vhodných pro 3D tisk biokeramických materiálů

VÍCE O TÉMATU

Organizátoři

Koordinátor programu CEITEC Student Talent

Koordinátor programu CEITEC Student Talent

doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

KONTAKT
Organizace programu CEITEC Student Talent

Organizace programu CEITEC Student Talent

Ing. Marcela Frýbortová

KONTAKT
Propagace programu CEITEC Student Talent

Propagace programu CEITEC Student Talent

Mgr. Petra Králová

KONTAKT
Partner

Partner

Akce CEITEC Student Talent Letní škola 2024 probíhá s finanční podporou statutárního města Brna a pod záštitou primátorky Brna JUDr. Markéty Vaňkové.