Tomáš Klumpler, Ph.D.

Staff Scientist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 7576, +420 54949 3430
Research group: CF: X-ray Diffraction and Bio-SAXS Core Facility, Structural Biology of Gene Regulation - Richard Štefl
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2017

2016

2015

2014

2011

 • DECOR (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Studium kódu CTD RNA polymerázy II (GA13-18344S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
 • Structural basis for transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz? (IAA501630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
 • Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009
 • Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009