Glass-ceramic innovation ecosystem for implementation of new research directions in applications (GlaCerHub) (101087154), Evropská unie, 2023 - 2027
Výzkum a vývoj filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny s využitím vysoce funkčních keramických materiálů (FW06010300), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
Recyklace odpadních brusných kalů jejich využitím pro výrobu pokročilé keramiky (SS06020061), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
Inovativní kompozitní trezory se zvýšenou mechanickou a požární odolností (FW06010016), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
Ultra-fast sintering of advanced ceramic materials (22-30487O), Grantová agentura České republiky, 2022 - 2025
Investigation of doped BaTiO3 structural evolution by In-situ TEM heating (CEITEC VUT-J-23-8342), VUT v Brně, 2023 - 2024
Multiple-cell cultures testing of bioceramic scaffolds selectivity (CEITEC VUT-J-23-8298), VUT v Brně, 2023 - 2024
Oxygen vacancies formation and its influence on electromechanical properties of BaTiO3-based ceramics (CEITEC VUT-J-23-8308), VUT v Brně, 2023 - 2024
Novel route of reactive sintering towards high entropy ceramics and composites (CEITEC VUT-J-23-8358), VUT v Brně, 2023 - 2024
Pokročilé balistické štíty pro osobní ochranu (VB01000061), Ministerstvo vnitra ČR, 2022 - 2023
Tailoring of interfaces in lead-free ferroelectric-dielecric composites to enhance their electromechanical properties (21-24805S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2021 - 2023
Inovativní technologie výroby vysokoteplotních izolačních prvků pecních systémů (TK03020005), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2022
Posilnení přeshraničného vzdelávacího potenciálu v oblastech inovatívních technologií výroby a charakterizace sklených a keramických materiálů (NFP304010U702), Evropská unie, 2020 - 2021

Management

Prof. Karel Maca
Prof. Karel Maca
Research Group Leader
Personal Profile