Dalibor Blažek, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 6649, +420 54949 7564
Research group: Inherited Diseases - Transtricptional Regulation - Dalibor Blažek, Protein-DNA Interactions - Konstantinos Tripsianes
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2016

2015

2014

2012

2011

2009

 • CDK12 controls G1/S progression by regulating RNAPII processivity at core DNA replication genes, Masarykova univerzita, 2019 - 2020
 • Characterization of novel substrates and function for ovarian cancer-related cyclin-dependent kinase 12 (Cdk12) (GA17-13692S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
 • Charakterization of a new factor in regulation of transcription/mRNA processing of histone genes, Masarykova univerzita, 2018 - 2019
 • Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA (GA16-10930S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Genome-wide analyses of a “non-canonical” cyclin-dependent kinase (CDK) (MUNI/E/0080/2017), Masarykova univerzita, 2017 - 2017
 • Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability (GA14-09979S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis (MFR2013), Foundations - International - Marsha Rivkin Center, 2013 - 2014
 • The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis, Nadace/fond - zahraniční, 2013 - 2014
 • Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot (GAP305/11/1564), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Novel methylation of Hexim1 and cyclin composition of positive trancription elongation factor b (P-TEFb) regulate kinase activity of cdk9 (ME09047), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2013
 • Regulation and function of P-TEFb complexes (SRGA 454), South Moravian Region - SoMoPro, 2010 - 2013
 • Regulace a funkce P-TEFb komplexů, Jihomoravský kraj, 2010 - 2013