David Salamon, Ph.D.

David Salamon, Ph.D.

Senior Researcher

Researcher ID A-6219-2012


Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-20-6421), VUT v Brně, 2020 - 2023
Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass (LTT18013), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022
Inovativní technologie výroby vysokoteplotních izolačních prvků pecních systémů (TK03020005), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2022
Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds (NMP3-SL-2013-604036), Evropská unie, 2013 - 2022
Posilnení přeshraničného vzdelávacího potenciálu v oblastech inovatívních technologií výroby a charakterizace sklených a keramických materiálů (NFP304010U702), Evropská unie, 2020 - 2021
Centre of advanced materials and technologies for protection and safety enhancement (TE02000162), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2019
Zářením stimulované reakce a přenos hmoty keramických materiálů , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2018
Using theoretical and experimental approaches to sintering to obtain optimal microstructure and properties of advanced ceramic materials (GA15-06390S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2017
Pressure-less sintering of crack-free advanced ceramics by extremely fast heating (GA13-02476S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2013 - 2015
Study of catalytically active nanoparticles and nanostructures for the synthesis of hydrogen (LD12004), Ministry of Industry and Trade - TANDEM, 2012 - 2015
Support of the development of high-quality teams in R&D in the field of material science (CZ.1.07/2.3.00/20.0029), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2011 - 2014
Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Processing and properties of ferroics and multiferroics (LD11035), MEYS - COST CZ, 2011 - 2013
Rheological behaviour of polymer melts and solutions loaded with nanoparticle fillers (OC09040), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011