Specialized technological procedures for optics (TN02000020/003), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2028
Center of electron and photonic optics (TN02000020), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2028
Battery imaging and preparation in FIB-SEM (TN02000020/011), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2028
QM4ST - Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (CZ.02.01.01/00/22_008/0004572), Evropská unie, 2023 - 2028
Výroba optických dílců metodami depozice z plynné fáze Chemical Vapour Deposition a Atomic Layer Deposition (FW06010019), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
ALL2GaN - Affordable smart GaN IC solutions as enabler of greener applications (101111890/9A23005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2023 - 2026
Lithography Techniques (TN02000020/020), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
2D monokrystaly typu „MXenes“ (23-07617S), Grantová agentura České republiky, 2023 - 2025
Advance electron optics (TN02000020/022), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
Contrast formation by SE filtering in SEM (TN02000020/014), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
Effective fabrication of 2D TMDs with the aid of in-situ microscopy (FAJANS) (101105733), Evropská unie, 2023 - 2025
Reconfigurable lithography-free integrated metasurface with low losses (CEITEC VUT-J-24-8632), VUT v Brně, 2024 - 2025
Hybrid full-space metalens for ultraviolet light (CEITEC VUT-J-24-8581), VUT v Brně, 2024 - 2025
Čtyřdimenzionální rastrovací transmisní elektronová mikroskopie ve FIB-SEM zařízení (FW06010396), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2024
Preparation of phase-separated substrates for the growth of 2D materials´ lateral heterojunctions. (CEITEC VUT-J-23-8409), VUT v Brně, 2023 - 2024
Novel approaches to in-situ CO oxidation: A correlative AFM and SEM (CEITEC VUT-J-23-8259), VUT v Brně, 2023 - 2024
Tunable beam steering by phase-change material metasurfaces (CEITEC VUT-J-23-8352), VUT v Brně, 2023 - 2024
Návrh a výroba opticky laditelných dielektrických metapovrchů pro viditelné a infračervené vlnové délky (21-29468S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2021 - 2023
Pokročilé laserově odolné optické elementy pro průmyslové aplikace (FW01010191), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2023
Synthesis and characterization of novel 2D hybrid materials for (flexible solid-state) supercapacitors (TH71020004), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2023
Quantitative analysis of X-ray CT images & enhancement modalities (TN01000008/04), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2022
Advanced imaging of nanoscale materials in SEM (TN01000008/10), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
AutoInsertion of Specimen Holder (TN01000008/27), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
New single crystals for electron microscopy (TN01000008/22), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
Techniques for sample manipulation and monitoring at cryo temperatures (TN01000008/26), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
Plasmonic metasurfaces for flat optics (TN01000008/11), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
Strengthening Nanoscience and Nanotechnology Research at CEITEC (810626), Evropská unie, 2018 - 2022
Procesní monitorování a poruchová analýza pro energeticky účinná zařízení a mikroelektronické výrobky (TH04010525), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
ATHENA - MAGNETIC DIVERTER (AO/1-9058/17/NL/BW), Neveřejný sektor, 2018 - 2021
Plasmon-enhanced Terahertz Electron Paramagnetic Resonance (PETER), Evropská unie, 2017 - 2021
Externě laditelné interakce mezi molekulárními nanomagnety na grafenu , Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2018 - 2020
Výzkum a vývoj vysokonapěťových Si diod pro efektivní konverzi vysokých proudových výkonů (TH03010006), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2020
Výzkum a vývoj objemových polovodičových materiálů s velkou šířkou zakázaného pásu (TH03020005), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2020
Advanced imaging TEM (TN01000008/17), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2020
Self-assembled layers of molecular nano-magnets on graphene on metal and dielectric substrates (LTC17021), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
AMISPEC_Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (TE01020233), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
Platforms for nanopore membrane sensing (GF17-33767L), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2017 - 2019
Vývoj atomárního zdroje pro aplikace v elektronové mikroskopii (TJ01000271), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2019
Vývoj aplikací SPM vhodných pro korelativní mikroskopii (TJ01000434), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2019
Babinetův princip pro plazmonické nanoantény s pokročilou funkčností (GA17-25799S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2017 - 2018
Manufacture of magnetic metamaterials using a direct entry focused ion beam (GA15-62503S), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
Novel Wide Bandgap Semiconductor Materials and Devices (TH01011284), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
Development of Novel Technologies for Trench Insulated Gate Bipolar Transistors (TIGBT) Manufacturing (TH01010419), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMDE005), DAAD, 2015 - 2016
Universal SEM as a multi-nano-analytical tool (UNIVSEM) (7E12087), Evropská unie, 2012 - 2015
Mapping of localized surfaces plasmon resonances at nanoantennas (GAP102/12/1881), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2012 - 2014
Growth of semiconductor nanofibres with optimized functional properties (GPP108/12/P699), Grantová agentura České republiky, 2012 - 2014
Mapping of localized plasmon resonances at nanoantennas (GAP102/12/1881), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014
Fabrication of metallic nanostructures for spintronic applications (GPP102/12/P443), Grantová agentura České republiky, 2012 - 2014
Fabrication of metallic nanostructures for spintronic applications (GPP102/12/P443), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Fabrication of semiconductor nanowires with optimized functional properties (GPP108/12/P699), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014

Management

Prof. Tomáš Šikola
Prof. Tomáš Šikola
Research Group Leader, Research Area Coordinator
Personal Profile

Deputy

Prof. Jiří Spousta, Ph.D.
Prof. Jiří Spousta, Ph.D.
Senior Researcher
Personal Profile