Far-red fluorescent tags for protein imaging in living tissues

BIOCHEMICAL JOURNAL

Shcherbo, Dmitry; Murphy, Christopher S.; Ermakova, Galina V.; Solovieva, Elena A.; Chepurnykh, Tatiana V.; Shcheglov, Aleksandr S.; Verkhusha, Vladislav V.; Pletnev, Vladimir Z.; Hazelwood, Kristin L.; Roche, Patrick M.; Lukyanov, Sergey; Zaraisky, Andrey G.; Davidson, Michael W.; Chudakov, Dmitriy M., 2009: Far-red fluorescent tags for protein imaging in living tissues. BIOCHEMICAL JOURNAL 418, p. 567 - 574