II. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER

26. 9. 2018

KDY: 26. 9. 2018, začátek akce od 9:00

KDE: CEITEC VUT, budova S, Purkyňova 123, Velký přednáškový sál, 1.patro

ZÁVAZNÁ REGISTRACE: Do 10.9.2018 přes registrační formulář CEITEC.

FORMÁT AKCE:

Před zahájením akce je pro zájemce připravena možnost exkurze v laboratořích výzkumné infratruktury CEITEC Nano. Po úvodu do instrumentace a inovací v oblasti vibrační spektroskopie Bruker bude následovat předáška o výzkumném centru CEITEC a následně uživatelské přednášky, popisující používaný přístroj, postup měření, experimentální parametry a postup při vyhodnocování dat pro danou aplikaci. Délka prezentace je obvykle 15 min + 5 min diskuze.

PROGRAM:

9:00 Pro zájemce exkurze laboratořemi výzkumné infrastruktury CEITEC Nano (zamluvte si účast v přihlášce)
10:00 Zahájení (J. Neuman)
10:15 Přehled instrumentace a novinek BRUKER Optics (J. Neuman)
10:45 Představení výzkumné infrastruktury CEITEC Nano (M. Urbánek)
11:15 Coffee break
  1. Blok přednášek (Fyzika)
11:30 Elipsometrie a odrazivost ve vzdáleném infračerveném oboru aplikovaná na několik témat fyziky kondenzovaných látek (A. Dubroka, CEITEC, Př. F. MU)
11:50 IR characterization of magnetron sputtered polymer coating deposited in Ar/N2/C2H2 (V. Prysiazhnyi, Ústavu fyziky a biofyziky JČU)
12:10 Daleká infračervená a terahertzová spektroskopie spinových a mřížkových excitací v multiferoikách. (S. Kamba, Fyzikální ústav AVČR)
12:30 Časově rozlišená infračervená emisní spektroskopie s Fourierovou transformací a její aplikace v laboratoři a v astronomii (S. Civiš, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského)
13:00 Společný oběd
  2. Blok přednášek (Chemie-biologie)
14:00 Rozlišení vybraných farmaceutických excipientů technikami vibrační spektroskopie (T. Pekárek, Zentiva k.s.)
14:20 Novel diagnostic methods for Diabetes mellitus in Tear fluids (K. Zakuťanská, Ústav experimentálnej fyziky SAV)
14:40 IČ spektra tenkých vrstev slitin amorfního uhlíku připravené atomární polymerací (M. Bránecký, Fakulta chemická VUT Brno)
15:00 Využití IR spektroskopie v sol-gelové syntéze a při výuce. Coupling TGA/FTIR (Z. Moravec, Př. Fakulta MU)
15:20 Coffee break
  3. blok přednášek (Speciální aplikace)
15:40 Neinvazivní průzkum výtvarných materiálů (R. Šefců, Nár. Galerie Praha)
16:00 Spektrální histopatologie (V. Mašek, Lékařská fakulta Univerzity Palackého)
16:20 Aplikácie FTIR spektroskopie v plazmonike (K. Rovenská, ÚFI, FSI VUT Brno)
16:40 Praktické zkušenosti s využitím FTIR spektroskopie pro analýzu složení výfukových plynů (M. Pechout, Technická fakulta ČZU)
17:00 Zakončení, diskuze (J. Neuman)

 

DOPLŇUJÍCÍ INFO:

  • Oběd i občerstvení zajištěno.
  • Prosíme účastníky, aby se dostavili minimálně 15 minut před oficiálním zahájením.
  • Jazykem setkání bude CZE i ENG.

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • Přednáška má ostatním přiblížit Vaši aplikaci. Tématicky by se měla zabývat Vašimi konkrétními příklady využití vibrační spektrometrie a mikroskopie BRUKER a softwaru OPUS. Může obsahovat, postupy, data, výsledky analýz atd. Prosíme, aby se přednášející vyhnuli detailní interpretaci své věděcké práce – účastníci akce jsou z různých a mnohdy nesouvisejících oborů a přednášky by tedy měly být pochopitelné pro všechny.
  • Prezentace ve formátu *.ppt, *.pptx
  • Prosíme o zaslání prezentace na email david.matousek@brukeroptics.cz

DOSTUPNOST:

Autem - cestujete-li autem, můžete ho zaparkovat vedle administrativní budovy "S" CEITEC VUT.
Veřejnou dopravou - zastávka autobusu 53 a E56 se nachází přímo před areálem CEITEC VUT. Konečná zastávka tramvaje č.12 se nachází cca 5 min chůze od CEITEC VUT.

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:

Před budovou CEITEC VUT na parkovišti pro návštevy. Po zaparkování nutno nahlásit vůz na recepci CEITEC VUT. 

DOPORUČENÉ UBYTOVÁNÍ:

Pro zájemce o ubytování přidáváme tip na příjemný a osvědčený penzion ve vzdálenosti cca 4 minuty pěšky od místa školení. Ubytování řeší každý účastník individuálně.

Pension EDISON
Edisonova 1,
612 00, Brno
Mobil: +420 725 450 533
https://www.pension-edison.cz/

 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY:

Organizace, registrace (CEITEC):
Ing. Richard Kolář
Tel.: + 420 54114 9207
E-mail: richard.kolar@ceitec.vutbr.cz


Organizace, program (Optik Instruments):
Ing. David Matoušek
Tel.: + 420 607 177 455
E-mail: david.matousek@brukeroptics.cz


Vedoucí školení (Optik Instruments):
Ing. Jan Neuman, Ph. D.
Tel.: + 420 605 287 732
E-mail: jan.neuman@brukeroptics.cz

Přihlášení je již uzavřeno. Máte-li zájem o akci kontaktujte: Ing. David Matoušek Tel.: + 420 607 177 455 E-mail: david.matousek@brukeroptics.cz