Intro Labs Day 2018

17. 9. 2018

Start your career in science on time!

Don´t miss your chance to be one step ahead and sigh up for scientific collaboration with one of the laboratories that were presenting their research at the INTRO LABS DAY 2018! Send your CV and cover letter to the laboratory of your choice and include training@ceitec.muni.cz into the copy (cc) of the email. Contact details and detailed infromation about the research topics can be found in the presentations: http://ucnmuni-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/241419_muni_cz/EjM-svdqAC9Ll7CiyN4j4sYBAWb7IgFiA6nBMXL1V0qzew?e=sUOwzS

 • Genome Stability and Cancer: Lumír Krejčí
 • Human Pluripotent Stem Cells: A Tool to Study Human Disease: Vladimír Rotrekl
 • Targeting Growth Signalling in Cancer: Stjepan Uldrijan
 • Využití buněčných screeningů pro navržení nových cílů terapie u leukémií a lymfomů: Michal Šmída
 • Analýza genomu nádorových buněk pomocí NGS - uplatnění ve výzkumu, diagnostice a terapii nádorovách onemocnění: Šárka Pospíšilová
 • Anti-aging Factors in Metabolism and Cancer: Manlio Vinciguerra
 • Secrets of Cancer Resistance: Jan Balvan
 • Iontové kanály - pasivní cesty k aktivitě: Markéta Bébarová
 • Recombinant Ferritin Nanocages for Targeted Delivery of Anticancer Compounds into Cells and Applications in Biorthogonal Therapy of Tumours: Vladimír Pekárik
 • Nové psychotropní látky přírodního původu - vliv na CYP450: Jan Juřica
 • Kanabinoidy a endokanabinoidní systém v regulaci metabolické aktivity cytochromu P450: Ondřej Zendulka
 • Interakce peptidů s buněčnou membránou: Robert Vácha
 • Strukturní bioinformatika a výpočetní chemie: Radka Svobodová
 • Protein Structure and Dynamics: Lukáš Žídek
 • Molekulární mechanismy metastazování nádorů: Pavel Bouchal
 • Molecular Mechanisms of Inflammaging: Jan Frič
 • Sestřih molekuly pre-mRNA a jeho role v problematice lidských genetických onemocnění: Pavla Hujová
 • Nové mechanismy vývojových regulací aneb zelený "mimozemšťan" mezi námi: Jan Hejátko
 • Transcriptional Regulation of Auxin Production for Plant Development: Helene Robert Boisivon
 • Magnetické pole a cirkadiánní rytmy živočichů i buněk: Martin Vácha
 • Příprava nanosoudků zvaných bambusurily a jejich využití: Vladimír Šindelář
 • Photosynthesis and Stress in Polar Plants: Biophysical Approaches to Study Underlying Mechanisms: Miloš Barták
 • Endokrinní disrupce- toxické účinky netoxických látek: Klára Hilscherová
 • Imunologie hmyzu: Pavel Hyršl
 • RNA and Immunity: Mary O´Connell 

 

More information in czech version.