Karel Říha, Ph.D.

Karel Říha, Ph.D.

Deputy Director for Research, Research Group Leader Senior


A means to the ends - analysis of telomere function and dynamics in plant meiosis , Grantová agentura ČR, 2021 - 2024
Regulation and manipulation of plant meiosis (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2022
Blunt-ended telomeres: dissecting the novel mechanism of chromosome end protection , EMBO (European Molecular Biology Organization), 2014 - 2019
Funkce UPF1 helikázy v procesech odehrávajících se v buněčném jádře (GA16-18578S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
Centre of plant synthetic biology for bio-engineering and sustainable agriculture (763672), Evropská unie, 2017 - 2018
příprava projektu Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the EU (MUNI/F/0074/2017), Masarykova univerzita, 2017 - 2017
Regulation of meiosis (3SGA5833), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
Funkce TDM1 proteinu v meiόze , Grantová agentura ČR, 2014 - 2016

Contact

Masarykova univerzita - CEITEC Masarykova Univerzita