Karel Slámečka, Ph.D.

Junior researcher

Contact

Email: ,
Phone: +420 54114 2812
Research group: Fabrication and Characterisation of Nanostructures - Tomáš Šikola, Advanced Metallic Materials and Metal Based Composites - Jan Klusák
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • Vývoj vysokopevnostních porézních titanových struktur vyznačujících se nízkým modulem pružnosti spolu s bioaktivními a antibakteriálními vlastnostmi pro implantáty v ortopedii (LTAIN19112), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2022
  • In situ precipitation of hydroxyapatite inside hierarchical titanium structures: a new concept to attain composites without undesirable phases (19-22662S), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021