Kateřina Hanáková, Ph.D.

Kateřina Hanáková, Ph.D.

Specialised Technician

Contact

Email:
Phone: +420 54949 8442
Research group: Proteomics - Zbyněk Zdráhal, Inherited Diseases - Transtricptional Regulation - Dalibor Blažek
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2016

 • Center of novel approaches to bioanalysis and molecular diagnostics (P206/12/G151), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
 • RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu (GA15-16050S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Signalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození, úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost (GA15-22720S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech (GA13-26693S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability (GA14-09979S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza (QI101A094), Ministerstvo zemědělství ČR, 2010 - 2014
 • Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis (MFR2013), Foundations - International - Marsha Rivkin Center, 2013 - 2014
 • Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot (GAP305/11/1564), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Novel methylation of Hexim1 and cyclin composition of positive trancription elongation factor b (P-TEFb) regulate kinase activity of cdk9 (ME09047), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2013
 • Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications (QI91A069), Ministerstvo zemědělství ČR, 2009 - 2013
 • Regulation and function of P-TEFb complexes (SRGA 454), South Moravian Region - SoMoPro, 2010 - 2013