Conference

Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny

About event

Hlavními tématy konference jsou:

  • Pokročilé (bio/nano)materiály
  • 3D/4D (bio)tisk
  • Bioimaging/modeling
  • Biosenzory
  • Biomechanika
  • Biotribiologie
  • Pokročilé in vitro/in vivo modely
  • Regenerace tkání a orgánů
  • Klinické aplikace/aspekty regenerativní medicíny

 

Programme

Odborný program konference bude sestaven pouze z vyzvaných, sdělení, které svojí odborností a kvalitou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci. Součástí odborného programu bude sekce komentovaných e-posterů.

Zájemcům a aktivní účast (autorům přednášky, posteru) si dovolujeme sdělit, že příspěvek je možné přihlásit do 1. listopadu 2022. Abstrakta příspěvků budou publikována ve sborníku abstrakt, který bude mít přiděleno ISBN.

Programový výbor konference

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. 
Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně 
 
doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M. 
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno 
 
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. 
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i. 
 
Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. 
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni 
 
Ing. Hana Studenovská, Ph.D. 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i 
 
Mgr. Michala Rampichová, Ph.D. 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 

More information

Máte-li zájem se konference zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. 

Registrační formulářpozvánku na konferenci a organizační detaily najdete na www.symma.cz/regmed

Date

8. - 9. 12. 2022
Add to my calendar

Organizer

doc. Lucy Vojtová
doc. Lucy Vojtová
CEITEC Vysoké učení technické v Brně

Venue

Hotelu Galant, Mikulov
Najít trasu na Google mapách