Lenka Zajíčková, Ph.D.

Lenka Zajíčková, Ph.D.

Research Group Leader


Antibacterial breathable wound dressing based on polymer electrospun nanofibers (TH71020007), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2023
Vývoj uhlíkových nanomateriálů pro částicovou optiku (TH03010518), Technologická agentura ČR, 2018 - 2020
Plazmové polymery připravené na nanovlákenných membránách pro inženýrství cévní tkáně (GA18-12774S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
Vývoj nové technologie čištění, sterilizace a funkcionalizace povrchu materiálu (FV10342), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2020
Elektrostaticky zvlákněná biodegradabilní nanovlákna pokrytá plazmově připravenými aminovými vrstvami pro využití v biomedicíně (LD15150), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
Manufacturing of biosensors aided by plasma polymerization , Ostatní - zahraniční, 2014 - 2017
Studium struktury, elektronických a optických vlastností tuhých roztoků oxidů s využitím ab initio výpočtů (7AMB15AT017), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
Výzkum dielektrických vrstev TixSiyOz připravených plazmochemickou metodou (PECVD) pro optické a elektronické aplikace (7AMB15FR036), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies (3SGA5652), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
Příprava biokompatibilních nanovlákenných materiálů pomocí plazmových procesů za atmosférického tlaku , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2015
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
Samoorganizace a procesy strukturalizace v plazmochemické depozici tenkých vrstev (7AMB12DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2013
Plasma Modification of Electrospun Polymer Micro and Nano Fibers (JZD), Ostatní - zahraniční, 2012 - 2013

Contact

+420 54114 9223
Office T12/SC 4.89
Technická 3082/12, Brno
Najít na Google Maps