Summer School Registration

Letní škola neurálního inženýrství

About event

Co je to neurální inženýrství

Neurální inženýrství je disciplína na rozhraní několika vědních oborů, zabývající se vývojem metod a technologií pro porozumění, diagnostiku, léčbu a interakci s nervovým systémem. Neurální inženýři navrhují a vytvářejí zařízení, která monitorují a ovlivňují nervovou aktivitu, od prostých senzorů a stimulátorů nervové aktivity po složité rozhraní mezi mozkem a počítačem. Tento obor spojuje inženýrské principy s neurovědami k návrhu řešení, která zlepšují životní kvalitu pacientů a rozšiřují naše porozumění základním neurologickým procesům. 

Co vás čeká

Naše Letní škola nebude nudnou řadou přednášek, ale sérií praktických workshopů, kde dostanete možnost prozkoumat všechny aspekty neurálního inženýrství. Naučíte se snímat elektrické signály na sobě samých i na zvířecích modelech. Vyzkoušíte si, jak funguje elektrická stimulace nervů. Vše spojíte při výrobě jednoduchého neurálního rozhraní pro ovládání robotické končetiny. Navštívíte také čisté laboratoře CEITEC Nano, kde si vyrobíte implantovatelný neurální stimulátor pomocí pokročilých mikrofabrikačních technologií, který následně otestujete na buněčných kulturách i zvířecím modelu. Veškeré nabyté znalosti poté zužitkujete ve skupinovém projektu při řešení reálného problému. 

Pro koho je Letní škola určena

Neurální inženýrství je silně interdisciplinární obor, vyžadující spolupráci mezi odborníky z technických a přírodních oborů, jako jsou fyzika, chemie, materiálové vědy, elektronika, robotika, strojní inženýrství, IT, biologie, neurovědy, farmacie, veterinární medicína a lékařství. Tato letní škola je určena pro všechny zapálené studenty bakalářských a magisterských programů z těchto a příbuzných oborů, kteří si chtějí rozšířit obzory, vyzkoušet si práci s technologiemi, které dosud znali pouze ze sci-fi filmů, a vylepšit si CV.

Do registračního formuláře níže se prosím registrujte pouze na základě výzvy zaslané e-mailem.

More information

Předregistrace byla otevřená do 30. června.

Všichni zájemci se přihlašovali zasláním e-mailu na pr@ceitec.vutbr.cz. Registrační e-mail musel obsahovat:

  • CV
  • motivační dopis, ve kterém vysvětlili, proč si naši Letní školu vybrali a proč by pro ně mohla být přínosná.

Na základě takto zaslaných podkladů sami mentoři (vědci, kteří mají Letní školu na starosti) vybrali uchazeče, kterým byla zaslána závazná přihláška.

Do registračního formuláře se prosím registrujte pouze na základě výzvy zaslané e-mailem.

Vyplněním registračního formuláře se závazně registrujete k účasti.

Join

Date

2. - 6. 9. 2024
Add to my calendar

Organizer

Skupina Bioelektronické materiály a systémy
Skupina Bioelektronické materiály a systémy
CEITEC VUT

Venue

CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno-Královo Pole
Najít trasu na Google mapách