Conference

LETNÍ ŠKOLA VAKUOVÉ TECHNIKY 2022: Nanostruktury za nízkého tlaku

About event

Letní škola vakuové techniky 2022 se bude zabývat tématem:
„Nanostruktury za nízkého tlaku – příprava, charakterizace“
Letošní téma je volným pokračováním letní školy v roce 2019 v Nových Hradech. Jednotlivá témata budou přednášena renomovanými odborníky z České republiky a Slovenska. Škola je koncipována tak, aby podala ucelenou informaci i těm pracovníkům, kteří v oboru začínají. Stručné anotace přednášek je možné nalézt na webových stránkách ČVS. Součástí LŠVT 2022 bude i tradiční firemní večer. Bližší informace o letní škole včetně přihlašování naleznete na webu ČVS www.vakspol.cz .

Programme

Odborný program LŠVT 2022
• Antonín Fejfar, Fyzikální ústav, AV ČR., v.v.i., Praha
Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami
• Štěpán Kment, RCPTM, Olomouc
Plasmatická depozice fotokatalyticky a fotoelektrochemicky aktivních tenkých vrstev a hybridních nanostruktur
• Alexander Kromka, Fyzikální ústav, AV ČR., v.v.i., Praha
Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů
• Jaroslav Bruncko, Mezinárodné laserové centrum - CVTI SR, Bratislava
Pulzná laserová depozícia a príprava nanoštruktúr
• Anna Macková, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Řež u Prahy
Iontové mikro/nanostrukturování a komplementární využití iontových analytických metod pro charakterizaci struktury a složení materiálů
• Andrej Vincze, Mezinárodné laserové centrum - CVTI SR, Bratislava
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS)
• Jan Malý, Přírodovědecká fakulta, UJEP, Ústí nad Labem
Mikrofluidní zařízení a biosensory pro medicínské aplikace
• Lucie Blahová, CEITEC, Brno
Povrchové úpravy polymerních nanovláken 

More information

ORGANIZAČNÍ POKYNY A VÍCE INFORMACÍ KE STAŽENÍ ZDE

Uzávěrka přihlášek je 4. dubna 2022.

Date

30. 5. - 2. 6. 2022
Add to my calendar

Organizer

Česká vakuová společnost

Venue

Penzion Rumburak u Vranovské přehrady na jižní Moravě
Najít trasu na Google mapách