Lubomír Vojtíšek, Ph.D.

Lubomír Vojtíšek, Ph.D.

Postdoctoral Research Fellow

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

  • Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), MŠMT ČR, 2017 - 2020
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015